PVD reģistri

PVD reģistri

Visi šajā vietnē pieejamie dati par visiem reģistriem ir pieejami bez maksas. Atkarībā no reģistra, vispārpieejamā informācija tiek aktualizēta ar intervālu (laika nobīdi) no vienas stundas līdz vienai diennaktij.

Atvērtie dati

Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām, pētījumiem, statistiku, tabulām utt. Pieejas pamatā ir ideja, ka informācija sabiedrībai ir jānodod tādā formā, lai to varētu apstrādāt. Šobrīd, PVD reģistru informācija ir pieejama:

  • bez maksas
  • tiešsaistē, bez piekļuves ierobežojumiem

Ievērojot iepriekšminētos principus, tiek nodrošināta sākotnēja atbilstība atvērto datu idejai.

Jaunumi

2017 Janvāris Publiski pieejami visi PVD reģistri – Uzņēmumu reģistrs, Veterināro zāļu reģistrs, Uztura bagātinātāju reģistrs, Diētiskās pārtikas reģistrs, un citi datņu reģistri (aptuveni 300 vienumi).
Ziņu arhīvs